Tak uważa kierownictwo KSSP oraz popierające to stanowisko Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".
Zdaniem autorów obu opinii, państwo polskie inwestuje znaczne środki finansowe w jak najlepsze wyszkolenie aplikantów aplikacji sędziowskiej, aby pozyskać w przyszłości doskonale wykwalifikowanych kandydatów do zawodu sędziego. - Rezygnacja z wykorzystania potencjału tych osób i umożliwienie im przejścia do prywatnego sektora usług prawnych oznaczałoby niewłaściwe wydatkowanie publicznych pieniędzy. Skoro nakładem znacznych sił i środków wprowadzono system szkolenia wstępnego w takim kształcie, jak obecnie obowiązujący, model dojścia do zawodu sędziego bezwzględnie powinien być z nim skorelowany - czytamy w opinii.