Zgdonie z obowiązującą od 7 lipca br. ustawą zadaniem Rady ma być powoływanie i odwoływanie zarządów i rad nadzorczych TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Ustawa - od momentu powołania RMN - znosi podległość władz TVP i PR wobec ministra skarbu, co wprowadziła tzw. mała nowela medialna z grudnia 2015 r.

W skład Rady wchodzi pięć osób, z których trzy wybrał Sejm, a dwie powołał prezydent spośród kandydatów zgłoszonych przez dwa największe kluby opozycyjne.
Z ramienia PiS do Rady wszedł wiceminister kultury Krzysztof Czabański oraz posłanki Elżbieta Kruk i Joanna Lichocka. Natomiast Juliusz Braun, zgłoszony przez Platformę Obywatelską i Grzegorz Podżorny, zgłoszony przez klub Kukiz'15, zostali powołani przez prezydenta.

Według ustawy "niezwłocznie po dniu zebrania się Rady na pierwsze posiedzenie" minister Skarbu Państwa powinien zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenia spółek w celu dostosowania ich statutów do zmian wynikających z ustawy o RMN.

Czytaj: Czabański: Rada Mediów Narodowych umożliwi odpolitycznienie mediów>>