Oświadczenia złożyło w sumie 16 sędziów, siedmiu nie dołączyło wymaganego ustawą zaświadczenie o stanie zdrowia ale cztery z tych oświadczeń zostały zlożone po terminie i prezydent poinformował sędziów, że przeszli w stan spoczynku. 

Zgodnie z ustawą o SN sędzia Sądu Najwyższego przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 65. roku życia, chyba że nie później niż na 6 miesięcy i nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed ukończeniem tego wieku złoży oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska wraz z zaświadczeniem stwierdzającym, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie przez niego stanowiska. Takie oświadczenia złożyło 9 sędziów. 

Posiedzenie KRS rozpoczęte, temat oświadczeń od środy

We wtorek rano Krajowa Rada Sądownictwa zebrał się i zdecydowała o dalszych pracach w zespołach. Jak powiedział LEX.pl rzecznik KRS sędzia Maciej Mitera, rozpatrywać będą one nominacje na wolne stanowiskach sędziów w sądach powszechnych. 

Prawdopodobnie dopiero od środy KRS zajmie sie oświadczeniami sędziów Sądu Najwyższego - zapowiedział.

Brak zaświadczenia brakiem formalny

Sędzia dopytywany o to jak KRS podejdzie do oświadczenia sędziów SN, bez zaświadczenia o stanie zdrowia powiedział, że to zależy od oceny zespołów i następnie całej Rady. 

- Moim zdaniem, jako prawnika, jest to brak formalny. To tak jakby kierowca miał cofnięte uprawnienia, poproszono go o przedstawienie zaświadczenia o stanie zdrowia i tego nie zrobił. W takich sytuacjach, organ pozostawia sprawę bez rozpoznania, albo wzywa do uzupełnienia braków. Moim zdaniem sędziowie, którzy nie złożyli zaświadczenia, nie spełniają formalnych warunków - powiedział.

Impas trwa, apel o nieusuwanie sędziów

Impas w sprawie Sądu Najwyższego trwa. Zgodnie z nową ustawą o SN, od 4 lipca w stan spoczynku powinni przejść sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia i nie złożyli oświadczenia o woli dalszej pracy. Zgromadzenie Ogólnego SN, pod koniec czerwca, zaapelowało by zgodnie z zasadą nieusuwalności sędziów, zapisaną w konstytucji, nie usuwać tych sędziów, którzy chcą orzekać do 70. roku życia. Wśród nich jest I prezes SN Małgorzata Gersdorf.

Prezydent Andrzej Duda skierował do 15 sędziów,  w tym prof. Gersdorf, pisma informujące o przejściu w stan spoczynku. 11 z nich dotyczy sędziów, którzy nie złożyli oświadczeń. Kolejne dotyczą czterech sędziów, którzy oświadczenia złożyli po terminie - chodzi o sędziów: Krzysztofa Cesarza, Przemysława Kalinowskiego, Andrzeja Siuchnińskiego, Józefa Szewczyka (w oświadczeniach nie powołali się oni też na ustawę o SN, czyli nie dołączyli zaświadczenia o stanie zdrowia). 

Część ekspertów uważa, że zgodnie z przepisami ustawy o SN, prezydent powinien przenieść sędziego w stan spoczynku aktem urzędowym, dodatkowo z kontrasygnatą premiera.