Rada twierdzi, że pieniędzy może nie wystarczyć, gdyż projektowane plany w sposób niedostateczny uwzględniają utrzymującą się od lat tendencję wzrostu wpływu spraw do sądów i związaną z tym rosnącą liczbę zatrudnionych pracowników sądów, jak i stawianych im wysokich wymagań. KRS piętnuje to, iż od kilku lat zamrożone pozostają płace urzędników, asystentów i pracowników obsługi sądów. Co więcej – minister sprawiedliwości chce to zamrożenie utrzymać do 2017 r. Zdaniem sędziów plany resortu w tej kwestii są nieakceptowalne, gdyż de facto powoduje to obniżenie płac sądowej kadry.

Więcej>>Zamrożenie płac...