Krajowa Rada Sądownictwa opublikowała dzisiaj komunikat, w którym pisze, iż z niecierpliwością czeka na prezydenckie projekty ustaw o KRS i o Sądzie Najwyższym.
Rada z ubolewaniem stwierdza, że nie ma żadnych oficjalnych informacji o merytorycznych założeniach nowych projektów, a z doniesień prasowych wynika, że przygotowywane zapisy mogą być nadal sprzeczne z zasadami trójpodziału władzy i niezależności sądów od polityków. Konsultacje ograniczają się jedynie do liderów partii politycznych i nielicznych, wybranych ekspertów - dodaje Rada.

Sędziowie apelują do obywateli by uczestnicząc w spotkaniach przed sądami w swoich miastach nie używali partyjnych emblematów i haseł, gdyż sądy muszą pozostać apolityczne.
KRS wspiera wszystkie aktywności obywatelskie stające w obronie niezależnych sądów i jednocześnie wspierające prawdziwe reformy, które poprawią sytuację obywatela przed wymiarem sprawiedliwości. "Popieramy takie inicjatywy jak Akcja Demokracja, która zaprasza wszystkich na spotkanie pod Pałacem Prezydenckim  "Wszystkie światła na prezydenta", w piątek, 22 września 2017 r., o godzinie 19.00. Rzucimy światło, by działania nad nowymi projektami ustaw stały się publiczne i by do Prezydenta dotarł głos obywateli" - czytamy w komunikacie.