Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa 1 marca 2017 r. podjęło decyzję o skierowaniu do zaopiniowania na posiedzeniu plenarnym Rady w dniach 7-10 marca 2017 r.- poinformował rzecznik Rady.
Jak podkreśla rzecznik w wydanym w środę komunikacie, ten projekt dotyczy ważnej materii ustrojowej i powinien być opiniowany przez wszystkich członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Czytaj: MS trochę modyfikuje projekt zmian w KRS>>

Rzecznik poinformował też, że w piśmie Marcina Warchoła, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 22 lutego 2017 r., przesyłającym wspomniany projekt, poproszono o opinię na jego temat do 1 marca 2017 r. - Ponieważ tak ważny projekt powinien być opiniowany zgodnie z zasadami prawidłowej legislacji i w sposób odpowiadający jego randze, dlatego byłoby lepiej, gdyby wiceminister sprawiedliwości wziął pod uwagę, że Rada jest organem kolegialnym i zbiera się raz w miesiącu, a w jej skład wchodzą sędziowie orzecznicy, pracujący na co dzień w sądach w całym kraju - czytamy w oświadczeniu KRS.