Zgodnie z art. 3 pkt 2 § 6 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz z art. 10a pkt 2 ustawy o Prokuraturze, Rada jest zobowiązana do zgłoszenia jednego kandydata na stanowisko Prokuratora Generalnego. W tym celu 12 marca 2015 r. Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła regulamin wyboru kandydata. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje kandydatury do 17 lipca 2015 r. Wybór nastąpi na posiedzeniu plenarnym Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 5–9 października 2015 roku, podczas którego odbędzie się prezentacja i publiczne wysłuchanie kandydatów.
Pełny tekst uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie regulaminu wyboru kandydata na stanowisko Prokuratora Generalnego znajduje się na www.krs.pl/pl/biuletyn-informacji-publicznej.