Jak informuje "Rzeczpospolita" od września w procedurze konkursowej na stanowiska sędziowskie na większą skalę będzie brać udział Krajowa Rada Prokuratury. Niebawem będzie gotowy harmonogram obecności prokuratorów w pracach zespołu w Krajowej Radzie Sądownictwa, tak by każdy przedstawiciel KRP mógł się solidnie przygotować do prezentacji kandydata z prokuratury.
Od roku za sprawą nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa został w Krajowej Radzie utworzony zespół do oceniania kandydatów na stanowiska sędziego, a przedstawiciele samorządów, z których pochodzi prawnik, mogą w nim prezentować jego atuty i przekonywać do poparcia właśnie tej kandydatury. Mają jednak tylko głos doradczy. Samorządy korzystają z tej możliwości i twierdzą, że ich obecność w zespole oceniającym zwiększa szanse kandydata na dobrą prezentację.

Źródło: "Rzeczpospolita"