Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji zwrócił się do wszystkich wojewodów, aby objęli jak najszerszą pomocą rodziny osób, które zginęły w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Szef MSWiA zalecił również skrócenie wszelkich procedur administracyjnych związanych m.in. z pogrzebami ofiar tragedii.
Minister poprosił wojewodów, aby byli w stałym kontakcie z bliskimi tragicznie zmarłych. W każdym województwie na polecenie ministra został wyznaczony koordynator, który będzie opiekować się rodzinami ofiar. Ma udzielić im każdej pomocy, jakiej tylko będą potrzebować. Wojewodowie pomogą m.in. zorganizować transport na uroczystości pogrzebowe w Warszawie. O wszystkich potrzebach bliskich ofiar każdy z wojewodów ma na bieżąco informować ministra.
Na prośbę szefa MSWiA wojewodowie wprowadzą także ułatwienia przy niezbędnych formalnościach związanych np. z pogrzebami poszczególnych ofiar w ich rodzinnych stronach. Procedury administracyjne mają być maksymalnie skrócone i uproszczone.