Kancelaria doradzać będzie zarówno na etapie przygotowania poszczególnych postępowań, jak również w ich toku. W ramach zawartej umowy kancelaria będzie także reprezentować PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w postępowaniach zainicjowanych wniesieniem środków ochrony prawnej w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Według komunikatu kancelarii, podjęcie przez kancelarię współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest konsekwencją rozwoju zespołu kancelarii świadczącego kompleksową obsługę prawną na rzecz instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w obszarach Administracja, Finanse Publiczne, Fundusze Unijne oraz Zamówienia Publiczne. Zespołem pracującym dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kierować będzie mec. Monika Śmigielska.

Jan Lis