W dniu 3 listopada br. została uruchomiona w ramach Projektu Pilotażowego Elektronicznej Wymiany Informacji z Rejestrów Karnych (Network of Judicial Registers) elektroniczna wymiana informacji o skazaniach pomiędzy Krajowym Rejestrem Karnym a rejestrem karnym francuskim Casier Judiciaire National z siedzibą w Nantes. Znacznie przyspieszy to wymianę informacji o skazanych odbywającą się dotąd wyłącznie w formie papierowej na podstawie Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z 20 kwietnia 1959 r.
W formie elektronicznej pomiędzy rejestrami przesyłane są trzy rodzaje informacji: zapytanie o informację z rejestru karnego, odpowiedź na zapytanie oraz zawiadomienie o skazaniu.
System pozwala w bardzo krótkim czasie na uzyskanie m.in. przez polskich sędziów i prokuratorów, na potrzeby toczących się postępowań, informacji o skazaniach obywateli francuskich lub obywateli polskich wydanych przez sądy francuskie.
Network of Judical Register działa w oparciu o sieć TESTA, która jest jedną z najnowocześniejszych technologii wykorzystywanych do komunikacji administracji publicznej państw członkowskich Unii Europejskiej.
Projekt Pilotażowy Wymiany Informacji z Rejestrów Karnych (Network of Judical Register ) to wspólna inicjatywa czterech państw: Niemiec, Francji, Belgii i Hiszpanii. Obecnie wymiana odbywa się pomiędzy państwami założycielskimi Projektu oraz Republiką Czeską i Luksemburgiem. Polska jest siódmym państwem członkowskim Projektu wymieniającym informacje o skazaniach w formie elektronicznej.
Uruchomienie elektronicznej wymiany informacji o skazaniach pomiędzy Polską a pozostałymi państwami członkowskimi Projektu ( tj. Niemcy, Belgia , Hiszpania, Czechy, Luksemburg ) planowane jest na I kwartał 2009 r.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości