Podczas tego samego posiedzenia Krajowa Rada Radców Prawnych wybrała też pozostałych członków Prezydium.
Sekretarzem KRRP została Elwira Szurmińska-Kamińska (OIRP Zielona Góra) a skarbnikiem Danuta Koszyk-Ciałowicz (OIRP Kraków).
Członkami Prezydium zostali:
– Włodzimierz Chróścik (OIRP Warszawa)
– Andrzej Domański (OIRP Łódź)
– Anna Ignaczak (OIRP Koszalin)
– Adam Król (OIRP Warszawa)
– Bartosz Opaliński (OIRP Rzeszów)
– Bartłomiej Tkacz (OIRP Opole)
– Ryszard Wilmanowicz (OIRP Toruń)
– Magdalena Witkowska (OIRP Gdańsk)
– Bazyli Zacharczuk (OIRP Białystok)