Nowe przepisy ograniczą także wysokość zaliczki na poczet kosztów związanych z doręczeniem korespondencji w sprawie - będzie wynosić 30 złotych. W sytuacji gdy wydatki przewyższą tę kwotę, nadwyżkę będzie można ściągnąć od dłużnika. Ustawa utrzymuje regułę, według której wierzyciela obciążają wydatki w przypadku bezskutecznej egzekucji.

Szersze będą regulacje dotyczące wydatków ponoszonych przez wierzycieli, którzy wybrali komornika spoza rewiru dłużnika. Zaliczki w takim przypadku zapłacą nawet wierzyciele, którzy zostali zwolnieni od kosztów.