Tadeusz Koss, wiceprezes Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości Warszawskich, o projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości, by wprowadzić do kodeksu cywilnego nowe prawo - prawo zabudowy:

"Jeśli prawo zabudowy zostanie uchwalone, zostanie natychmiast zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Będzie oznaczać pogwałcenie dwóch zasad konstytucji: prawa własności i nienaruszalności własności prywatnej, a także protokołu nr 1 do europejskiej konwencji praw człowieka i podstawowych wolności, który też chroni własność.

Taka rewolucja jest godna rewolucji bolszewickiej. Nie po to przez tyle lat walczyłem o odzyskanie działki na pl. Defilad w Warszawie, w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki, by godzić się teraz na prawo zabudowy. Jak można zabudować cudzą własność? Wywłaszczyć, owszem, można - za wynagrodzeniem, ale nie zabudować."