Sąd Najwyższy przypomniał, że art. 184 Konstytucji powierza kompetencje kontroli legalności prawa miejscowego sądom administracyjnym. Z drugiej strony, zdaniem SN, nie można przejść do porządku dziennego nad tym, że ustawodawstwo zwykłe przekazuje niektóre te uprawnienia innym organom, działającym w trybie nadzoru nad samorządem terytorialnym. Więcej>>>