Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", resort przedstawił założenia nowej ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Z uzasadnienia projektu wynika jasno: najwyższy czas, aby poszkodowani w wyniku zmów cenowych czy innych porozumień ograniczających konkurencję mieli realną szansę na uzyskanie pieniędzy w sądzie. Obecnie jest to teoretycznie możliwe, lecz w praktyce krąg uprawniony do dochodzenia roszczeń jest wąski, a postępowania ciągną się latami. Po decyzji UOKiK stwierdzającej, że ktoś złamał prawo konkurencji, uzyskanie od niego odszkodowania w sądzie powszechnym jest gehenną.

Kluczową zmianą ma być rozszerzenie kręgu uprawnionych do odszkodowania. Obecnie dominuje pogląd, że przysługuje ono jedynie bezpośrednio dotkniętym zdarzeniem szkodzącym, czyli np. przedsiębiorcy nabywającemu towar od firm, które zawarły zmowę cenową. Nowe przepisy zaś mają stanowić, że odszkodowanie będą mogli otrzymać także pośrednio poszkodowani, w tym konsumenci. Więcej>>>