Jak stwierdzają autorzy apelu, pośpiech w uchwalaniu prawa jest niewskazany, bo bardzo często jego efektem są niskiej jakości przepisy, na czym cierpią obywatele i przedsiębiorcy. - Nie można jednak popadać w drugą skrajność, czyli przedłużać procesu legislacyjnego. Tym bardziej, gdy chodzi o pakiet kluczowych dla przedsiębiorców ustaw – Konstytucję biznesu – czytamy w oświadczeniu.
Zdaniem jego autorów, spotkała się ona z oporem biurokratycznej machiny w postaci setek stron krytycznych uwag. Reprezentatywne organizacje pracodawców – Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club oraz Związek Rzemiosła Polskiego – zwróciły się do wicepremiera Mateusza Morawieckiego o przełamanie oporu administracji oraz o doprowadzenie do skierowania Konstytucji biznesu do Sejmu. - Nie można dłużej zwlekać, jeśli korzystne dla przedsiębiorców zmiany mają wejść w życie od początku 2018 r. - stwierdzają

Jak przypominają autorzy apelu, konstytucja biznesu została przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i była gruntownie konsultowana z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców. - Zawiera ona szereg korzystnych zmian, chociażby takich jak gwarancje dotyczące tworzenia prawa dla przedsiębiorców. Katalog zasad tworzenia prawa zawiera m.in. obowiązek sporządzania oceny skutków regulacji oraz zachowania szczególnej troski o sektor małych i średnich przedsiębiorstw. To bowiem mniejsze firmy są szczególnie narażone na ryzyko płynące z błędnych rozwiązań prawnych. Błędy te często naprawia się poprzez szybkie nowelizacje, co z kolei potęguje niestabilność otoczenia prawno-regulacyjnego. Dlatego podniesienie jakości procesu tworzenia prawa bezdyskusyjnie przyczyni się do zmniejszenia ryzyka po stronie przedsiębiorców – czytamy w oświadczeniu.

Według jego autorów nie uda się tego jednak osiągnąć bez uchwalenia ustaw wchodzących w skład pakietu Konstytucji biznesu. - Tymczasem kolejne miesiące mijają, a ustawy te nie wchodzą do porządku obrad Rady Ministrów. Potrzebny jest impuls, który przełamie ten impas. Mamy nadzieję, że będzie nim wspólny list reprezentatywnych organizacji pracodawców – stwierdzają organizacje pracodawców.
 

LEX Informator Prawno Gospodarczy
Artykuł pochodzi z programu LEX Informator Prawno Gospodarczy
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami