W środę 21 kwietnia br. odbyło się w Warszawie podsumowanie konkursu na działania podejmowane przez firmy w ramach polityki społecznej odpowiedzialności, najlepiej zintegrowane z ich strategią biznesową. Zorganizowana z tej okazji konferencja była elementem projektu prowadzonego przez nietypowe partnerstwo, w skład którego wchodzą: PKPP Lewiatan jako koordynator oraz NSZZ Solidarność i firma doradcza Deloitte.

W konkursie wzięła udział czołówka liderów polskiej gospodarki. Dwadzieścia wyróżnionych firm uzyskało w wyniku oceny powyżej 20 punktów na 23 możliwe do zdobycia. Nagrodzone w konkursie firmy to:
• Cemex
• Citi Handlowy
• Coca Cola
• Danone Sp. z o.o.
• Grupa Żywiec S.A.
• GlaxoSmithKline
• ING Bank Śląski S.A.
• Kompania Piwowarska
• Metro Group
• PolskieGNiG S.A.
• PKN Orlen S.A.
• PKP Energetyka Sp. z o.o.
• Polkomtel S.A.
• PTC
• Samsung Sp. z o.o.
• Sanitec Koło Sp. z o.o.
• Telekomunikacja Polska
• Timberland
• Tesco
• UPC Polska

Podczas konferencji podsumowującej konkurs zaprezentowano pierwsze z dwóch narzędzi mających pomóc firmom w stricte biznesowym podejściu do CSR (ang. Corporate Social Responsibility). „Metodyka Samooceny Dobrych Praktyk CSR” powstała po wnikliwej analizie 94 praktyk nadesłanych na apel organizatorów przez firmy, które deklarują swoją społeczną odpowiedzialność. Ich zadaniem było wypełnienie specjalnie przygotowanego kwestionariusza, w którym – na potrzeby analizy – ważniejsze było nie „co” firmy robią, lecz „jak” to robią. Organizatorom chodziło o ustalenie, czy działania te prowadzone są w zgodzie z kryteriami biznesowymi i powiązane ze strategiami firm. Istotnym punktem programu konferencji był panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli organizatorów i szefów dużych firm działających w Polsce.
- Przez ostatnie 20 lat polska gospodarka rozwijała się w stosunkowo prosty, ekstensywny sposób. Teraz musimy postawić na bardziej wyrafinowane czynniki wzrostu, w tym na ludzi, ich umiejętności intelektualne i społeczne. Wśród różnych przeszkód o charakterze regulacyjnym, instytucjonalnym i ekonomicznym na drodze szybkiego rozwoju są też bowiem poważne bariery społeczne. Państwo samo sobie z nimi nie poradzi. Firmy powinny się zaangażować w ich pokonywanie w imię zwiększania szans własnego rozwoju. Na tym właśnie polega dziś Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw – tak podsumował dyskuję podczas konferencji Zbigniew Gajewski, dyrektor Centrum Prasowego PKPP Lewiatan.