Organizacja Konkursu "Książka prawnicza najbardziej przydatna w praktyce wymiaru sprawiedliwości", to inicjatywa LexisNexis Polska.
Jego celem jest promowanie publikacji o najwyższym poziomie merytorycznym, które ułatwiają pracę przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości oraz poszerzają wiedzę i wprowadzają w arkana praktyki młodych adeptów zawodów prawniczych. Konkurs ma za zadanie wskazywać takie tytuły, nagradzać ich autorów i propagować ideę profesjonalnej informacji prawniczej.
Na decyzję o jego rozpisaniu miały także wpływ wyniki badań LexisNexis Polska przeprowadzone wśród praktyków prawa. Wskazują one na duże zapotrzebowanie na specjalistyczną i wskazującą konkretne rozwiązania informację, stanowiącą istotny element pracy prawnika praktyka. Do konkursu przedstawiciele środowiska prawniczego zgłaszają publikacje zarówno wieloletnich praktyków jak i młodych autorów.

W jury Konkursu zasiadają: Jacek Gudowski, sędzia Sądu Najwyższego, członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Sądowego” (Przewodniczący), Mirosław Bączyk, sędzia Sądu Najwyższego, profesor Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, Małgorzata Gersdorf, sędzia Sądu Najwyższego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”, Jan Kremer, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Henryk Pietrzkowski, sędzia Sądu Najwyższego, Krzysztof Pietrzykowski, sędzia Sądu Najwyższego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”, Barbara Trębska, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Klaudia Szawłowska-Milczarek, Zastępca Redaktora Naczelnego, LexisNexis Polska.

Laureatem pierwszej edycji z 2009 roku za książkę „Dostępność skargi kasacyjnej w procesie cywilnym”, został Tadeusz Zembrzuski doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.
Autor otrzymał nagrodę w wysokości 10 000 zł, roczny dostęp do elektronicznego serwisu prawniczego LexisNexis Lex Polonica oraz roczną prenumeratę „Przeglądu Sądowego”.
Nagrodę wręczył Redaktor Naczelny „Przeglądu Sądowego” - profesor Tadeusz Ereciński, podczas uroczystości, która odbyła się 23 lutego 2010 r. w Sądzie Najwyższym w Warszawie.

Książka roku 2008

Na zdjęciu od lewej stoją: sędzia Jacek Gudowski - przewodniczący Sądu Konkursowego, sędzia Sądu Najwyższego, dr Tadeusz Zembrzuski - laureat nagrody, doktor nauk prawnych, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, dyrektor Dorota Piasecka - Członek Zarządu LexisNexis Polska, Dyrektor ds. Rozwoju Zasobów Wydawniczych, prof. dr hab. Tadeusz Ereciński - Redaktor Naczelny "Przeglądu Sądowego", prezes Sądu Najwyższego, redaktor Klaudia Szawłowska-Milczarek - Sekretarz Redakcji "Przeglądu Sądowego", Zastępca Redaktora Naczelnego LexisNexis Polska

Mamy nadzieję, że kolejne edycje Konkursu staną się ważnym impulsem do tworzenia publikacji o najwyższym poziomie merytorycznym, a nagrodzone utwory będą stanowić swoisty wzorzec potrzebnej wiedzy.

"Dostępność skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym" jest opracowaniem, w którym całościowo omówiono problematykę ograniczeń wpływających na dostępność skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym. Autor przybliża i wyjaśnia zagadnienia związane z możliwością skutecznego wszczęcia i przeprowadzenia przed Sądem Najwyższym kontroli legalności prawomocnego orzeczenia sądu odwoławczego w celu uzyskania trafnego rozstrzygnięcia sporu oddanego pod osąd organów wymiaru sprawiedliwości.
Instytucja skargi kasacyjnej podlegała w ostatnim czasie znaczącym zmianom zarówno z perspektywy teorii prawa, jak i praktyki. Orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego oddziaływało nie tylko na interpretację poszczególnych rozwiązań ustawowych, lecz także na odmienne postrzeganie istoty i charakteru postępowania kasacyjnego. Ewolucja zapatrywania na problematykę formalizmu postępowania kasacyjnego doprowadziła nawet do utworzenia nieznanych wcześniej konstrukcji prawnych.
Książka adresowana jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków prawa, którzy występują lub mogą występować w sądowym postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym.