- Celem konkursu, poza oczywistą próbą uporządkowania przyjętego w Polsce, ale różnie rozumianego, terminu “General Counsel”, jest promocja obu organizacji prawniczych oraz integracja poprzez tego typu działanie środowiska prawniczego. Podobnie było z angielskim terminem in house lawyer, który chyba powszechnie jest aktualnie używany jako prawnik przedsiębiorstw, a często występowaliśmy pod kuriozalnym terminem „inhałsi” – mówi Waldemar Koper, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw ( na zdjęciu).
W konkursie może wziąć udział każdy, wystarczy nadesłać swoją propozycję tłumaczenia do 31 maja 2013 r. na adres konkurs@pspp.org.pl.
Z nadesłanych propozycji, jury konkursu - do którego zostali zaproszeni: mec. Maciej Bobrowicz, prezes KRRP, mec. Witold Daniłowicz, prezes zarządu PZPP,  mec. Waldemar Koper, prezes zarządu PSPP, Dominika Sikora-Malicka, z-ca redaktor naczelnej ds. treści prawnych Dziennika Gazety Prawnej, mec. Ewa Szurmińska-Jaworska, partner zarządzająca PwC Legal – wybierze laureata, który otrzyma nagrodę główną, ufundowaną przez Partnera Konkursu, firmę HP Polska, którą jest wysokiej klasy laptop Ultrabook HP Spectre XT Pro.
Jury przyzna również jedno wyróżnienie a nagrodą będzie roczny dostęp do serwisu prawniczego Lexis.pl, ufundowany przez wydawnictwo Lexis Nexis. Nagrody będą wręczone laureatom podczas uroczystości, która odbędzie się na początku czerwca, w Warszawie.
Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.pspp.org.pl.
Patronat medialny nad konkursem objął „Prawnik” dodatek tematyczny Dziennika Gazety Prawnej a Partnerami konkursu są: HP Polska i LexisNexis Polska.