Celem konkursu jest poznanie opinii środowiska aplikantów na temat funkcjonowania, organizacji i perspektyw rozwoju zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie aplikanci. Pracę napisaną w języku polskim, maksymalnie do 10 stron, czcionką 12 pkt należy złożyć w sekretariacie OIRP w Poznaniu  do 30 kwietnia 2012 roku.