Tematem spotkania są mediacje gospodarcze (mediacje w biznesie zamiast sporu przed sądem gospodarczym) oraz mediacje społeczne - dotyczące sporów indywidualnych (pomiędzy pracownikiem i pracodawcą) i sporów zbiorowych.
W konferencji wezmą udział praktycy – mediatorzy, specjaliści w poszczególnych dziedzinach. Poprowadzi ją Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC, przewodniczący Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego Trójstronnej Komisji.
Organizatorzy zapreszają na konferecnję członków Busines Centre Club oraz inne osoby, zainteresowane problematyką mediacji jako najszybszego i najmniej kosztownego sposobu rozwiązywania sporów.
Konferencja odbędzie się 14 grudnia 2011 r., w Pałacu Lubomirskich – siedzibie Business Centre Club w Warszawie, przy Placu Żelaznej Bramy 10. Początek o godz. 11.00.
Potwierdzenia udziału w konferencji: dialog@bcc.org.pl