Wśród panelistów zasiądą przedstawiciele organizacji państwowych, szkół wyższych oraz samorządów prawniczych, w tym samorządu adwokackiego.

W pierwszej części konferencji omówiony zostanie model ustrojowy postępowania dyscyplinarnego w wolnych zawodach prawniczych. Drugi panel będzie dotyczył praktyki przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego.

O postępowaniu dyscyplinarnym w samorządzie adwokackim opowie adw. Andrzej Michałowski, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Podczas konferencji, głos zabiorą także m.in. dr Michał Królikowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz dr Adam Bodnar, wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Konferencja odbędzie się 5 marca b.r. w Collegium Iuridicum II przy ul. Lipowej 4 w Warszawie.