W Czechach wiele eksponowanych stanowisk w wymiarze sprawiedliwości, parlamencie i rządzie zajmowały i zajmują kobiety.
Ministrem sprawiedliwości jest kobieta - Daniela Kovarowa, Prokuratorem Generalnym jest Renata Vesecka.

Konferencja kobiet prawniczek

Obie w części plenarnej konferencji mówiły bardzo szczerze i otwarcie na temat "Kobieta prawniczka i menedżer w życiu zawodowym i prywatnym".
Na ten temat wypowiadały się także zaproszone znakomitości kobiecego świata prawniczego: Dagmar Lastovecká, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego oraz Eva Dundácková, członek parlamentu. Zagranicznymi gośćmi honorowymi konferencji były Anne Birgitte Gammeljord- Prezes CCBE, dr Beate Rudolf - Wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Kobiet Prawniczek oraz Prezes polskiej Naczelnej Rady Adwokackiej Joanna Agacka-Indecka.

Konferencja kobiet prawniczek

Część warsztatową konferencji poświęcono tematom: "Dostęp do wymiaru sprawiedliwości" , "Ochrona konsumenta i kredyty konsumenckie", "Prawo rodzinne w aspekcie międzynarodowym" oraz " Wpływ kryzysu na zmiany w prawie gospodarczym i prawie pracy". W tej części, wykład na temat kredytu konsumenckiego wygłosiła Iwona Mirosz, radca prawny.

Konferencja kobiet prawniczek

Wieczorem obejrzano i wysłuchano Wesele Figara w praskiej operze, gdzie po spektaklu w trakcie bankietu uczestniczki z zadowoleniem podsumowały konferencję.