Spotkanie organizacyjne w tej sprawie odbyło się kilka dni temu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele praktycznie wszystkich profesji prawniczych tj. adwokatów, asystentów sędziego, komorników, notariuszy, referendarzy sądowych i sędziów.
Animatorem seminarium w tej sprawie był dr Paweł Skuczyński, autor licznych inicjatyw dotyczących środowiska prawniczego.
Jak poinformowano po spotkaniu, jego celem były zagadnienia dotyczące zasad, na jakich konfederacja miałaby działać, takich jak:
- warunki przyjmowania nowych organizacji po utworzeniu,
- sposób reprezentowania poszczególnych organizacji członkowskich,
- sposób komunikacji i podejmowania decyzji, w szczególności przy zajmowaniu przez konfederację stanowisk w istotnych dla środowisk prawniczych sprawach,
- konstrukcja władz Konfederacji i sposób ich wyłaniania.
Na spotkaniu omawiane były również ewentualne zagadnienia, wymagające pilnej reakcji nowoutworzonego podmiotu.
Uczestnicy spotkania byli zgodni co do zasadności powołania konfederacji, po uzgodnieniach dotyczących kwestii formalnych, zaś kolejne spotkanie w tej kwestii ma się odbyć 24 czerwca 2015 roku.