Istnieje konieczność rozszerzenia kompetencji referendarza sądowego np. o postępowanie w sprawach o wykroczenia - wskazała sędzia SN Katarzyna Gonera

23 lutego 2012 r. przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych wzięli udział w pierwszej debacie "Okrągłego Stołu dla Sądownictwa" przeprowadzonej pod patronatem Pierwszego Prezesa SN a zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".

Na spotkaniu przedstawiciele stowarzyszenia zwrócili uwagę na brak konsultacji społecznych poprzedzających poważne zmiany planowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości co do struktury sądownictwa.

Więcej: www.rzeczpospolita.pl