"Podstawą egzekucji jest prawomocne postanowienie komornika, doręczone uprzednio stronie. Zdarzać się będą sytuacje, w których egzekucję będą prowadzić inni komornicy w sytuacji zbiegu egzekucji. Trudno przyjąć, aby byli oni zobligowani do prowadzenia tych postępowań nieodpłatnie." - tłumaczy samorząd komorników w opinii do projektu.

Argumentacji nie podziela jednak resort sprawiedliwości, który nie uwzględnił tej uwagi w procesie konsultacji społecznych.

"Pobieranie opłat za egzekucję opłat kosztów generuje „łańcuch” kolejnych opłat egzekucyjnych, co nie powinno mieć miejsca i to bez względu na to, czy egzekucję kosztów prowadzi ten sam, czy inny komornik." - odpowiada MS.