Resort sprawiedliwości ureguluje kwestię likwidacji kancelarii, która pozostała po zmarłym lub odwołanym komorniku. Rozporządzenie zobliguje likwidatora do przekazania środków zgromadzonych na rachunku bankowym lub w kancelarii komornika (wydatki, opłaty oraz pobrane sumy) osobie, która przejmie prowadzenie spraw. Po dokonaniu tej czynności likwidator zamknie rachunek bankowy, księgę pieniężną oraz anuluje kwitariusze przychodowe.

ID produktu: 40430100 Rok wydania: 2014
Autor: Wojciech Tomalak
Tytuł: Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego>>>