Zdaniem Roberta Damskiego, rzecznika Krajowej Rady Komorniczej komornicy coraz częściej decydują się zajmować domy i mieszkania dłużników, ponieważ to jedyna szansa na odzyskanie pieniędzy, gdy dłużnik ukrywa inne składniki majątku. Wystawienie nieruchomości na licytację stanowi też element nacisku na dłużnika, który ze strachu przed utratą dachu nad głową decyduje się podjąć negocjacje i spłaca zwykle przynajmniej część zadłużenia.
Według informacji Krajowej Rady Komorniczej rosnącej liczbie licytacji komorniczych towarzyszy coraz większe zainteresowanie ze strony kupujących. Robert Damski uważa, że może to wynikać z rosnącego popytu i poprawą koniunktury w gospodarce.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna