Krajową Radę Komorniczą zaniepokoiły pojawiające się w ostatnim czasie informacje o zakończeniu przez resort sprawiedliwości pilotażowego programu aplikacji Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych. Komornicy podkreślają, że na mocy porozumienia resortu i rady pilotażowe udostępnianie danych miało trwać aż do wdrożenia nowych regulacji, umożliwiających komornikom bezpośredni dostęp do danych zawartych w rejestrze ksiąg wieczystych.
W piśmie skierowanym do wiceministra Jacka Gołaczyńskiego komornicy podkreślają także, że ponieśli znaczne koszty związane z przystosowaniem oprogramowania kancelarii komorniczych do obsługi systemu. Z kolei pozbawienie ich możliwości korzystania z przeglądarki bez wdrożenia nowych rozwiązań spowoduje, że postępowania egzekucyjne znacznie się wydłużą.

Monika Sewastianowicz