Jak informuje "Rzeczpospolita" do biura poselskiego Lidii Staroń zgłosiła się grupa komorników sądowych, z prośbą o interwencję w związku z brakiem dostępu do informacji publicznej, polegającym na uniemożliwieniu im zapoznania się z uchwałami podjętymi przez ich samorząd zawodowy, tj. Krajową Radę Komorniczą.
Posłanka, powołując się na ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora wystąpiła prezesa Krajowej Rady Komorniczej o udostępnienie uchwał podjętych w latach 2011-2012. W odpowiedzi szef KRK odmówił ich udostępnienia, zaznaczając, iż nie widzi podstaw prawnych do ich wydania. Prezes powołując się na regulacje art. 16 i 19 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, wskazał, że obowiązek udzielania informacji i wyjaśnień oraz uzyskiwania informacji i materiałów w trybie tych przepisów dotyczy tylko organów administracji rządowej i samorządowej, jak również innych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Powołane przepisy - zdaniem prezesa KRK - nie dotyczą więc organów samorządu zawodowego, w tym komorniczego.
Z taką interpretacją nie zgodziła się Staroń, która wystąpiła w tej sprawie z interpelację do Ministra Sprawiedliwości.

Więcej>>