Zdaniem Komitetu ONZ reformy podjęte w ostatnim czasie przez rządzącą w Polsce większość zagrażają funkcjonowaniu i niezależności Trybunału Konstytucyjnego. Komitet apeluje do partii rządzącej i do rządu, aby publikowały wszystkie wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Polskie władze zostały także wezwane do powstrzymania się od stosowania środków, które szkodzą skutecznemu funkcjonowaniu TK. Wezwano także do "wyłaniania kolejnych sędziów w sposób transparentny i bezstronny".

Czytaj: Odpowiedź do KE: nie rozumiecie polskiej demokracji>>

W piśmie Komitetu Praw Człowieka ONZ jest także kilka uwag dotyczących praw człowieka. Wyraża on m.in. zaniepokojenie, że prawo równego traktowania w Polsce nie zapewnia ochrony antydyskryminacyjnej, wzrostem liczby incydentów na tle mowy nienawiści oraz dyskryminacji ze względu na rasę, religię, orientację seksualną.
W wystapieniu poruszono również kwestię dostępu do legalnej aborcji. Napisano m.in., że w Polsce są regiony, w których nie ma możliwości dokonania legalnego zabiegu, mimo że jest on dopuszczalny przez prawo.
W raporcie znalazły się też uwagi dotyczące proponowanej nowelizacji Kodeksu karnego w sprawie odpowiedzialności za mówienie o "polskich obozach śmierci", postępowań w sprawach nieletnich, stosowania aresztu tymczasowego, wprowadzenia gwarancji ścigania tortur.

RPO wierzy, że Polska wypełni zalecenia Komitetu
Wierzę, że zostaną wypełnione rekomendacje wynikające z ogłoszonego w piątek przez Komitet Praw Człowieka ONZ raportu dotyczącego przestrzegania przez Polskę praw człowieka - powiedział rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.
- Uważam że Polska jako państwo członkowskie ONZ, państwo które jest związane umowami międzynarodowymi dotyczącymi prawa człowieka, z których najważniejszy jest Międzynarodowy Pakt Praw Osobistych i Politycznych powinien zrobić wszystko, co w mocy, aby te zalecenia wykonać . (...) Głęboko wierzę w to, że Polska respektuje przyjęte zobowiązania międzynarodowe i wypełni rekomendacje wynikające z raportu - powiedział Bondar na konferencji prasowej w Bydgoszczy.
Rzecznik podkreślił, że Polska jeżeli chce być uznawana za państwo, które wypełnia swoje zobowiązania to powinna wziąć rekomendacje pod uwagę i podjąć działania legislacyjne i praktyczne. - To jest trochę na zasadzie, że "szlachectwo zobowiązuje" - dodał. - Dla mnie jest to też bardzo poważne narzędzie, aby w kolejnych wystąpieniach generalnych, kolejnych wnioskach, być może do Trybunału Konstytucyjnego, wystąpieniach sądowych powoływać się, że pewne zagadnienia nie jest tylko i wyłącznie moją opinią, tej czy innej organizacji pozarządowej, ale to jest zalecenie, które wynika z rekomendacji niezwykle szanowanego ciała międzynarodowego - mówił dr Adam Bodnar.

Komitet Praw Człowieka ONZ monitoruje realizację Międzynarodowego Paktu Praw i Obywatelskich i Politycznych przez państwa-strony. Pakt został przyjęty w 1966 r., a w Polska go ratyfikowała w 1977 r. Dotychczas pakt ratyfikowało 168 państw.

Pakt zobowiązuje państwa do zapewnienia praw obywatelskich i politycznych, takich, jak: prawo do życia, wolność religii i swoboda wyznania, wolność słowa i zgromadzeń, prawo do uczestniczenia w wyborze władzy, równość wobec prawa.
MPPOiP wchodzi wraz Międzynarodowym Paktem Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela w skład międzynarodowych regulacji w dziedzinie ochrony praw człowieka.

Komitet Prawa Człowieka składa się z 18 niezależnych ekspertów z zakresu praw człowieka. (ks/pap)

Czytaj: Komitet ONZ zwraca Polsce uwagę na niedociągnięcia w zakresie praw człowieka>>