W artykule zachęcającym do dyskusji Andrzej J. Szwarc porusza także problem masowości studiów prawniczych, które przejawia się zarówno w postaci prowadzenia takich studiów w bardzo dużej i coraz większej liczbie uczelni, jak i w formie masowych studiów niestacjonarnych. Ze zjawiskiem tym nierozerwalnie wiążą się – pisze autor - problemy: poziomu tych studiów, wieloetatowości nauczycieli akademickich, uniwersyteckiego lub zawodowego charakteru studiów oraz jednolitego albo dwustopniowego ich modelu. Jego zdaniem masowość studiów nie sprzyja w żadnym razie urzeczywistnianiu idei bezpośredniego kontaktu studentów z nauczycielami akademickimi, co powinno być istotą studiów typu uniwersyteckiego. Nie sprzyja też bardziej intensywnym kontaktom nauczycieli akademickich ze studentami szczególnie uzdolnionymi.
Zdaniem autora publikacji dyskusji wymagają także standardy kształcenia.-  Pożądane jest rozważenie odpowiedzi na następujące pytania: czy, w jakich warunkach oraz w jakim stopniu winno nadal funkcjonować skrępowanie tzw. standardami kształcenia? Czy pożądana jest autonomia wyższej uczelni (jej wydziału) w kształtowaniu planu i programu studiów na kierunku „prawo”? Czy i w jakim stopniu pożądane jest więc zróżnicowanie w planach i w programach studiów na różnych wydziałach prawa? – pisze Andrzej J. Szwarc. I dodaje, że  jednej strony, obowiązywanie standardów oraz funkcjonowanie instrumentów zapewniających ich przestrzeganie mogą być uznane za konieczne z uwagi na wspomniane zjawisko masowości studiów i prowadzenia ich przez wiele różnych uczelni. Z drugiej strony, standardy ograniczają
autonomię wydziałów, zwłaszcza tych o wysokiej randze.

Cały artykuł>>>