Celem komisji jest analizowanie przepisów prawa rodzinnego oraz wskazywanie obszarów, w których konieczne są zmiany bądź modyfikacje, które uczynią ustawodawstwo bardziej przyjazne dziecku i bardziej chroniące jego interesy.
Na pierwszym posiedzeniu członkowie komisji ustalili, że ich pierwszym zadaniem będzie przygotowanie dla RPD pakietu propozycji projektów ustaw nowelizujących prawo rodzinne. Michalak powiedział, że dostrzega negatywne zjawisko dzielenia jednego rodzinnego problemu na szereg odrębnych postępowań sądowych. "Nie służy to nikomu i odbywa się ze szkodą dla dziecka" - ocenił.
"Paradoksem dzisiejszych norm jest to, że prawo rodzinne, jak żadna inna gałąź prawa, jest oparta na aksjologii, tymczasem nie dysponujemy dzisiaj katalogiem skodyfikowanych zasad tego prawa, wartościujących takie pojęcia jak rodzina czy dobro dziecka" – dodał Michalak.
Przewodniczącą komisji została prof. Wanda Stojanowska, kierowniczka Katedry Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
W skład komisji weszli m.in. prof. Stanisława Kalus z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, dr Jerzy Słyk z Katedry Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, sędziowie Sądu Najwyższego w stanie spoczynku: dr Helena Ciepła, Teresa Romer, Jadwiga Skibińska-Adamowicz i Bronisław Czech, sędzia w st. sp. Ewa Rudnicka-Danielska; mecenas Ewa Celińska-Milewska, były RPD, sędzia dr Paweł Jaros oraz sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie Jacek Ignaczewski.(PAP)