Stanowisko takie komisarz zaprezentowała w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Brukseli. 

- Wiecie, gdzie jesteśmy w sprawie Polski - wciąż czekamy na refleksję polskiego rządu w sprawie ostatnich wydarzeń dotyczących Sądu Najwyższego - powiedziała  Jourova.

Wypowedź unijnej komisarz jesta nawiązaniem do decyzji Komisji  Europejskej o wszczęciu wobec Polski procedury naruszeniowej w sprawie Sądu Najwyższego. Ogłoszona 2 lipca br. decyzja ma polegać najpierw na wezwaniu Polski do zmian w nowej ustawie o Sądzie Najwyższym, a jeśli to nie nastąpi na skierowniu skargi na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  Więcej>>