Zdaniem organizatorów kampanii art. 212 k.k. bywa nadużywany w celu zastraszania mediów i „zwykłych obywateli” komentujących otaczającą ich rzeczywistość, piszących na blogach, forach internetowych, składających petycje i skargi do władz administracyjnych czy sądów.
- Aautorzy wystąpienia skierowanego 19 listopada do ministra przypominają, że od rozpoczęcia kampanii w 2011 roku podjęto szereg działań mających na celu zmianę tego przepisu w tym m.in. odbyły się spotkania redaktorów naczelnych i wydawców z przedstawicielami resortu sprawiedliwości. Ostatnio – w lipcu 2013 r. - Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce HFPC wydało także uaktualnioną i rozbudowaną wersję „Praktycznego przewodnika po art. 212 kk”, który stworzony został na bazie dotychczasowych doświadczeń i najczęstszych pytań o pomoc oskarżonych o popełnienie tego przestępstwa .
W liście wskazano, m.in., że Polska już niejednokrotnie została skrytykowana na forum międzynarodowym za podtrzymywanie odpowiedzialności karnej za zniesławienie. Jego autorzy przypominają, że do depenalizacji zniesławienia wzywają m.in. OBWE, Rada Europy, Specjalny sprawozdawca ONZ ds. wolności słowa, UNESCO i Komitet Praw Człowieka ONZ. nielicznych warto zwrócić uwagę, że wiele z państw europejskich w tym: Gruzja, Bośna i Hercegowina, Mołdawia, Armenia, Ukraina, Estonia, Rumunia, Irlandia, Wielka Brytania i niektóre państwa skandynawskie w ostatnim czasie zdecydowało się na zniesienie odpowiedzialności karnej za zniesławienie.
Treść wystąpienia>>> 

Więcej na ten temat>>> 

Czytaj także: Art. 212 Kodeksu karnego nie zostanie zmieniony