Liczba kandydatów może jeszcze wzrosnąć. Termin upłynął w poniedziałek ale jak powiedział LEX.pl rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Maciej Mitera, nadal wpływają zgłoszenia przesłane pocztą. W tym przypadku liczy się data stempla pocztowego. Zgodnie z obwieszczeniem prezydenta do objęcia są łącznie 44 wakaty. W Izbie Cywilnej jest siedem wolnych stanowisk, w Karnej - jedno, w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - 20 , a w Izbie Dyscyplinarnej - 16.

KRS zajmie się opiniowaniem kandydatur we wrześniu, w sierpniu nie ma posiedzeń.

Najwięcej kandydatów do Izby Dyscyplinarnej

Najwięcej chętnych zgłosiło się do jednej z dwóch nowych izb Sądu Najwyższego - Izby Dyscyplinarne j. O jedno z 16 miejsc ubiega się 91 prawników - sędzia TK, 18 sędziów rejonowych, 9 sędziów okręgowych, 3 sędziów apelacyjnych, 2 z wojewódzkich sądów administracyjnych, 11 prokuratorów, i m.in. 19 radców prawnych, 17 adwokatów i czterech pracowników naukowych.

Izba Dyscyplinarna, która będzie - z udziałem ławników - prowadziła postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, ma mieć dużą autonomię. Będzie miała specjalny status w SN - nie będze podlegała I prezesowi, obsługiwać ją będzie odrębna kancelaria. Zachętą dla kandydatów mogą być też zarobki - pracujący w niej sędziowie będą otrzymywać wyższe - do nawet 40 proc. - uposażenia. Jak ustaliła LEX.pl oznacza to, że prezes Izby Dyscyplinarnej może zarabiać więcej od I prezesa SN - nawet 38 tys. zł.

Zgodnie z przepisami, kierujący Izba prezes, będzie samodzielnie - bez udziału czy upoważnienia I prezesa SN - dysponował budżetem związanym z funkcjonowaniem Izby. Ponadto bez jego zgody nie będzie można w ramach SN zmniejszyć wydatków na Izbę Dyscyplinarną. Do dnia powołania prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej obowiązki tego prezesa wykonywać ma najstarszy wiekiem sędzia powołany na stanowisko sędziego w tej izbie.

68 kandydatów do m.in. skarg nadzwyczajnych

68 prawników zgłosiło się do orzekania w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która ma zajmować się m.in. skargami nadzwyczajnymi. Wśród nich przeważają sędziowie apelacyjni - 10, adwokaci - 13, radcy prawni - 16, pracowni naukowi - 14. Zgłosili się do niej też sędziowie okręgowi - 7 i urzędnicy Prokuratorii Generalnej - 2.

Popularnością cieszy się też Izba Cywilna - na siedem wakatów zgłosiło się 32 kandydatów - radcy prawni - 10, notariusze - 5, sędziowie apelacyjni - 5, okręgowi - 3, rejonowi - 1 i m.in. 3 adwokatów. Na jedno miejsce w Izbie Karnej zgłosiło się siedem osób - dwóch prokurator, trzech sędziów okręgowych, jeden rejonowy i jeden adwokat.

Sędziowie, radcy prawni i adwokaci

Z danych KRS wynika, że wśród kandydatów najwięcej jest sędziów - 71, w tym z sądów okręgowych - 22 i rejonowych 24, z sądów apelacyjnych - 18, jeden sędzia TK, i m.in. trzech z wojewódzkich sądów administracyjnych, radców prawnych - 45, adwokatów - 34 i pracowników naukowych - 22.

Prokuratorów zgłosiło się 13. Wśród kandydatów jest też m.in. 10 notariuszy. 

KRS ujawni listę kandydatów

Sędzia Mitera poinformował, że KRS ujawni listę kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego, bo do tego obligują ją przepisy o dostępie do informacji publicznej. Zapowiedział jednak, że nastąpi to "dopiero po zakończeniu procesu rekrutacji pod względem formalnym".

Najbliższe posiedzenie KRS jest zaplanowane od 18 września.