W ramach cyklu Kolacji Prawniczych Wolters Kluwer i Rzeczpospolitej odbyła się trzecia dyskusja partnerów zarządzających w największych polskich kancelariach.
Tym razem rozmawialiśmy o dalszych zmianach przepisów korporacyjnych w zakresie reklamy. Przy Krajowej Radzie Radców Prawnych działała specjalna komisja, która opracowała nowe rozwiązania, na bazie przepisów rok temu wprowadzonych w Czechach. Projekt będzie obecnie poddawany dyskusji w środowisku prawniczym, a jej zapoczątkowaniem była organizowana przez Wolters Kluwer i Rzeczpospolitą kolacja, z której relację prezentujemy poniżej.

Projekt nowych Zasad Etyki Radcy Prawnego. Główne założenia i skutki dla rynku.