Komisja przypomina, że stosownie do art. 15g ust. 1 ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471) zakazane jest udostępnianie usług płatniczych przez dostawców usług płatniczych na stronach internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do prowadzonego przez Ministra Finansów Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą.

Zgodnie z ustawą z 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2017 r. poz. 88) wyżej wspomniany Rejestr został uruchomiony 1.04.2017 r. Natomiast, od 1.07.2017 r. będą obowiązywały przepisy dotyczące m.in. zakazu udostępniania usług płatniczych na stronach wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru.

W myśl art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy o grach hazardowych karze pieniężnej podlega dostawca usług płatniczych, który nie przestrzega zakazu udostępniania usług płatniczych na stronach wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru. Wysokość kary pieniężnej – zgodnie z art. 89 ust. 4 pkt 4 ww. ustawy – wynosi do 250 tys. zł.

Mając na uwadze powyższe, UKNF oczekuje podjęcia przez podmioty działań zapewniających respektowanie zakazu, o którym mowa w art. 15g ustawy o grach hazardowych i zaprzestania świadczenia usług na rzecz podmiotów nielegalnie urządzających gry hazardowe przez internet.

Źródło: www.knf.gov.pl,