Jak informuje K&L Gates, zmiany są częścią strategii kancelarii, która zakłada m.in. ciągłe wychodzenie na przeciw potrzebom klientów. Powiększenie zespołu praktyki transakcyjnej (M&A) i rynków kapitałowych jest krokiem  w kierunku zapewnienia odpowiedniego, większego zespołu specjalistów w kontekście możliwych zmian wynikających z niepewnej sytuacji na rynkach finansowych. - Nie tylko doświadczenie naszych nowych kolegów sprawiło, że złożyliśmy im propozycję współpracy, ale także ich  wartości, które prezentują w codziennej pracy z klientami - komentuje Maciej Jamka, partner zarządzający K&L Gates w Warszawie. - Są to wybitni specjaliści, którzy będą ogromnym wsparciem naszego zespołu transakcyjnego - podkreśla.
W K&L Gates Filip Urbaniak będzie zajmował się, wspólnie z partnerem Andrzejem Mikoszem, obsługą transakcji związanych z rynkami kapitałowymi. Natomiast Piotr Sitarski, wspólnie z partnerem Władysławem Rzyckim, będzie pracował przy transakcjach związanych z rynkiem fuzji i przejęć oraz private equity. - Jest to zdecydowany krok naszej kancelarii w kierunku zapewnienia naszym klientom jeszcze lepszego wsparcia ich działań biznesowych od strony prawnej. W czasie niepewności na rynkach finansowych należy odpowiednio przygotować się na różne scenariusze - mówi Jamka.

Piotr Sitarski specjalizuje się w fuzjach i przejęciach (M&A) oraz transakcjach typu private equity. W trakcie dziesięcioletniej kariery zawodowej w renomowanych amerykańskich i brytyjskich kancelariach prawnych uczestniczył w znaczących transakcjach w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Doradzał inwestorom strategicznym, sprzedającym i funduszom private equity. Przed rozpoczęciem współpracy z K&L Gates Pan Sitarski był partnerem w warszawskim biurze jednej z największych w Europie kancelarii, w której kierował także działem transakcji.
Filip Urbaniak specjalizuje się w prawie handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji rynków kapitałowych. W trakcie swojej kariery doradzał przy ofertach publicznych akcji (IPO), emisjach z prawem poboru, a także prywatnych ofertach instrumentów dłużnych, reprezentując zarówno emitentów, jak i menedżerów. Zajmował się również zagadnieniami regulacyjnymi oraz doradztwem w zakresie corporate governance. Przed dołączeniem do zespołu K&L Gates był partnerem w warszawskim biurze jednej z największych w Europie kancelarii, w której kierował także działem transakcji. Wcześniej, przez ponad 10 lat pracował dla warszawskich biur wiodących kancelarii amerykańskich.
Wraz z Sitarskim i Urbaniakiem do zespołu korporacyjno-transakcyjnego dołączyli Wiktor Stawiński - . specjalizujący się w  kwestiach prawnych związanych z rynkami kapitałowymi, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, oraz Marcin Kozicki – również absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizujący się w doradztwie transakcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z fuzjami i przejęciami.

Globalna firma prawnicza K&L Gates otworzyła swoje biuro w Warszawie w marcu 2010 r., jako pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej. Przejęła cały zespoł prawników z nieistniejącej już kanclearii Hogan&Hartson.