Przyjęty przez rząd dokument zakłada, że do końca 2020 roku zawartych zostanie około 100 umów PPP.

Czytaj: Rząd chce rozwijać partnerstwo publiczno-prywatne>>

KKLW współpracowało z Ministerstwem Rozwoju podczas analizy sytuacji PPP w Polsce, a później przy przygotowywaniu propozycji działań mających na celu rozwój PPP, w tym nowelizacji ustawy o PPP. Proponowana nowelizacja przewiduje m.in.: zmiany w podatku od nieruchomości oraz podwyższenie opłat parkingowych w centrach miast.
 - KKLW od lat zajmuje się PPP doradzając klientom z sektora prywatnego i publicznego w wielu projektach, a także organizując szkolenia i konferencje. Mam nadzieję, że piątkowa decyzja rządu pozwoli na wypromowanie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jako jednej z metod realizacji projektów inwestycyjnych - powiedział Jacek Kosiński.
- Przygotowywana nowelizacja ustawy jest oczekiwana przez rynek, który patrzy na projekty PPP z dużym zainteresowaniem - dodał Michał Kurzyński.