Doradztwo obejmowało badania prawne działalności nabywanych spółek, przygotowanie i negocjacje treści dokumentacji związanej z przeprowadzeniem transakcji oraz uczestnictwo w czynnościach związanych z zamknięciem transakcji.
Czterem spółkom komandytowym, które zostały nabyte przysługują tytuły prawne do nieruchomości gruntowych, położonych w Warszawie w dzielnicy Ursus, o łącznej powierzchni 63.309 m2.
Robyg S.A jest jedną z wiodących spółek deweloperskich, zajmujących się budową oraz sprzedażą nieruchomości mieszkaniowych.

Zespołem w tym projekcie kierowała Maria Beroud, przy wsparciu  Marty Foltyn, Macieja Łysakowskiego i Przemysława Wierzbickiego.