Jak informuje kancelaria, zawarta w ostatnich dniach umowa zainicjowała wielomiesięczny proces transformacji Calypso Fitness S.A., który zostanie zakończony nabyciem udziałów spółek przejmujących wydzielany majątek Calypso Fitness S.A. przez spółkę zależną od Benefit Systems S.A.  Wartość transakcji sprzedaży udziałów przekracza kwotę 100 mln PLN.

Grupa Calypso Fitness S.A. jest operatorem największej w Polsce sieci klubów fitness. Benefit Systems S.A. jest spółką notowaną na parkiecie głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, której flagowym produktem jest program pozapłacowych świadczeń pracowniczych MultiSport.

Transakcje prowadzili eksperci KKLW z obszaru fuzji i przejęć: Krzysztof Łyszyk, partner oraz Mariusz Domagała, senior associate.