Według interpretacji dokonanej w piśmie, opublikowanym na stronie internetowej samorządu komorników, art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług nie narusza dyrektywy VAT. Podobnie jest z obowiązkiem wystawiania faktur potwierdzającym czynności informacyjne.

"Obowiązek ten został nałożony na komorników sądowych jako płatników podatku VAT" - zwraca uwagę Komisja - "Zasady wystawiania faktur są identyczne, jak w pozostałych przypadkach uregulowanych w przepisach" - dodaje, podkreślając, że przepis nie budzi wątpliwości i nie narusza dyrektywy VAT.

Źródło: www.komornik.pl,


Adam Bącal,Dagmara Dominik-Ogińska,Maciej Jaśniewicz,Ewa Michna,Małgorzata Militz,Piotr Ogiński,Tomasz Siennicki,Roman Wiatrowski
  VAT. Wybór orzecznictwa>>>