KE wyjaśnia w komunikacie, że unijny kodeks wizowy określa procedury i warunki wydawania wiz krótkoterminowych i tranzytowych w portach lotniczych. Nakłada on na państwa UE obowiązek zapewnienia prawa do odwołania się w przypadku odmowy wydania oraz unieważnienia bądź cofnięcia wizy.

Traktat UE zobowiązuje też kraje, by zapewniały środki odwoławcze umożliwiające uzyskanie skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem unijnym, zaś Karta praw podstawowych Unii Europejskiej przyznaje obywatelom prawo do odwołania się do sądu, jeżeli ich prawa i wolności przysługujące im na mocy prawa Unii zostaną naruszone.

Według KE przepisy w Polsce "przewidują jedynie możliwość odwołania do pozasądowych organów administracyjnych". "Komisja uważa jednak, że również obywatel państwa trzeciego ma na podstawie kodeksu wizowego prawo do bezstronnego rozpatrzenia wniosku wizowego, a prawo to powinno być zabezpieczone sądową procedurą odwoławczą" - informuje KE w komunikacie.

Polskie władze mają dwa miesiące na podjęcie niezbędnych działań, aby dostosować się do żądań Komisji. W przeciwnym razie może ona pozwać Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

W tej samej sprawie upomniane zostały w czwartek także Czechy, Estonia i Słowacja. (PAP)