MS przypomina, że działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało w 2011 roku Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie. Karta zawiera zestaw podstawowych praw przysługujących osobie pokrzywdzonej przemocą w rodzinie oraz wykaz placówek, do których osoby te mogą zwrócić się po pomoc. Karta została wydana w formie ulotki, jako „podręczny informator” do kieszeni czy torebki, z którego w każdej chwili można skorzystać.
- W celu sprostania potrzebom jak najszerszego kręgu odbiorców i umożliwienia pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, niewładającym językiem polskim, zapoznanie z prawami osób dotkniętych przemocą w rodzinie, Ministerstwo Sprawiedliwości zleciło przetłumaczenie Karty Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie na kolejny język obcy. Obok dotychczasowych tłumaczeń na języki: rosyjski, angielski, czy niemiecki powstała wersja francuskojęzyczna - czytamy w komunikacie MS.
Wynika z neigo, że do przetłumaczenia Karty na kolejny język obcy skłoniło resort duże zainteresowanie dotychczas przetłumaczonym tekstem w języku angielskim (blisko 600 pobrań) niemieckim (blisko 500 pobrań) oraz rosyjskim (ponad 300 pobrań). Wersje obcojęzyczne dostępne są na razie tylko w wersji elektronicznej, które można pobrać tutaj>>> .
Karta w języku polskim stanowi również załącznik do obszernego „Informatora dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie”, który również spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. W lipcu tego roku 4400 szt. Informatora wraz z Kartą trafiło do wszystkich sądów apelacyjnych, które miały dokonać dalszej ich dystrybucji do podległych im sądów powszechnych. Informator w wersji elektronicznej jest do pobrania tutaj>>>.