Kandydat w wyborach na dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie – adw. Andrzej Tomaszek założył stronę internetową www.andrzejtomaszek.pl
- Sukces dla naszej izby to dziś w szczególności obniżenie składki adwokackiej, własna siedziba odpowiednia do aktualnych potrzeb, partnerskie relacje z sądami i prokuraturą, poszerzenie pól zawodowej aktywności i przymusu adwokackiego jako szans szczególnie dla młodszych kolegów oraz aktualizacja stawek adwokackich przez Ministra Sprawiedliwości. Skoro udało mi się ciężką pracą osiągnąć sukces zawodowy, wierzę, że w ten sam sposób mogę przyczynić się do sukcesu izby warszawskiej - pisze na swojej stronie kandydat.

Na stronie przedstawia też swój manifest i program wyborczy. Można też zapoznać się z jego wypowiedziami i artykułami w sprawach adwokatury opublikowanych w Palestrze, Monitorze Prawniczym i prasie codziennej z ostatnich dwudziestu lat.

Kandydat na dziekana informuje też o swoich spotkaniach wyborczych i podaje, jakie były jego zarobki w ORA w latach 2010-2012. Zamieszcza także informacje o swoim życiu zawodowym i zainteresowaniach. Więcej>>>