Finał odbył się w dniach 14-15 stycznia w Łodzi, a uczestniczyło w nim dziewięciu aplikantów – zwycięzców lokalnych konkursów krasomówczych. Zwycięzca otrzymał nagrodę 3 tys. złotych, którą ufundowało wydawnictwo Wolters Kluwer.
W tegorocznym składzie jury zasiedli: adw. Czesław Jaworski – przewodniczący, adw. Krystyna Skolecka-Kona, adw. Stanisław Kłys, adw. Andrzej Malicki oraz prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, językoznawca, prof. Bronisław Wrocławski, aktor i dziekan Wydziału Aktorskiego PWSFTViT w Łodzi, a także dr Dariusz Świecki, sędzia Sądu Najwyższego.
Po raz pierwszy Konkurs Krasomówczy nosił imię adw. Stanisława Mikke, wybitnego oratora, tragicznie zmarłego w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.
Konkurs Krasomówczy to prestiżowe wydarzenie zarówno dla aplikantów jak i całych izb adwokackich. Dzięki niemu aplikanci szlifują swoje talenty oratorskie, a także uczą się panować nad tremą związaną z występowaniem przed sądem. Zgodnie z tradycją finał Konkursu organizuje izba, z której wywodzi się zwycięzca – w tym przypadku następny Konkurs Krasomówczy odbędzie się w Warszawie.

Źródło: adwokatura.pl