Chodzi o opłaty podstawowe za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej i za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów na rozkład jazdy pociągów 2014/2015 r.
Jak informuje kancelaria, wyrokami z  26 kwietnia 2016 r. Sąd I instancji oddalił dwa odwołania od decyzji Prezesa UTK zatwierdzającej stawki jednostkowe.
SOKiK zgodził się z argumentacją prezentowaną przez Kancelarię i wskazał, że zarządca infrastruktury zastosował właściwą metodologię wyliczenia stawek opłat, a Prezes UTK zastosował logiczny ciąg argumentacji w ramach decyzji zatwierdzającej stawki.
- Te orzeczenia nie są prawomocne i sprawy prawdopodobnie będą rozpatrywane jeszcze przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. Jednakże już na tym etapie należy odnotować poważny krok na drodze do „obronienia” cennika zawierającego stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej i za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów na rozkład jazdy pociągów 2014/2015 r., a w konsekwencji do odsunięcia od zarządcy infrastruktury kolejowej ryzyka wielomilionowych roszczeń ze strony przewoźników kolejowych - czytamy w komentarzu kancelarii.

Dowiedz się więcej z programu
Specjalna oferta dla radców prawnych!
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł