Jak podkreśla kancelaria, oba awanse są wyrazem realizacji konsekwentnej strategii rozwoju i wzmocnienia kancelarii Tomasik Pakosiewicz Groele, z myślą o obsłudze największych i najbardziej skomplikowanych procesów insolwencyjnych. 

- Z radością witamy w naszym gronie nowych partnerów, którzy uczestniczyli w kilkudziesięciu postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych prowadzonych przez naszą kancelarię i sprawdzili się w najbardziej wymagających projektach – podkreśla Bartosz Groele, partner Kancelarii Tomasik Pakosiewicz Groele.

 

Bartosz Magnowski jest adwokatem i doradcą restrukturyzacyjnym. Z Kancelarią Tomasik Pakosiewicz Groele współpracuje od 2018 r. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców w zakresie procesów restrukturyzacyjnych, upadłościowych oraz transakcyjnych. Doradza i uczestniczy w największych projektach insolwencyjnych zarówno po stronie wierzycieli, jak i dłużników. Nowy partner jest autorem publikacji o tematyce restrukturyzacyjnej i upadłościowej, jak również angażuje się w szkolenia i promocję wiedzy o szeroko pojętym prawie insolwencyjnym. 

Wojciech Młocek jest radcą prawnym współpracującym z kancelarią od 2018 r. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych oraz doradza w zakresie restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw. Przygotowuje wnioski inicjujące postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe oraz reprezentuje klientów w trakcie całego postępowania, w czynnościach przedsądowych, jak również w procesach negocjacyjnych. Ponadto zajmuje się przygotowywaniem strategii procesowych w zakresie prawa zobowiązań oraz sporów gospodarczych.